கிட்டார் இசை…தற்செயலாக…

TED சைட்டில் ஒரு இசைப் பதிவு… Continue reading “கிட்டார் இசை…தற்செயலாக…”

Advertisements

பழம்பொரி

ஜெயமோகன்க்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லையென்று நினைத்தேன். (அவர் கட்டுரைகளை மட்டுமே படிப்பவன் நான்).  Continue reading “பழம்பொரி”

எதைத் தேடுகிறோமோ…

2௦17 – நியூ இயர் டே! Continue reading “எதைத் தேடுகிறோமோ…”

சும்மா அதிர்தில்ல!

ராகா பேச ஆரம்பித்து விட்டார் … நான் எழுத ஆரம்பித்து விட்டேன் ….

சும்மா அதிருதில்ல …. (நில) நடுக்கம்தேன்.
சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிதாம்… சரிதான்…
ஆனால் எழுதுவது கடினமாகத்தான் இருக்கிறது.
இன்னும் பயிற்சி தேவையோ?