கிட்டார் இசை…தற்செயலாக…

TED சைட்டில் ஒரு இசைப் பதிவு… Continue reading “கிட்டார் இசை…தற்செயலாக…”

Advertisements

என் முதல் வாக்குறுதி: ‘அம்மா’ சத்தியமா…

அரசியல்வாதினா வாக்குறுதி இல்லாமலா?

மக்கள் என்னை தேர்ந்தெடுக்கும் பட்சத்தில், நானோ என் கட்சிக்காரர்களோ Continue reading “என் முதல் வாக்குறுதி: ‘அம்மா’ சத்தியமா…”

எதைத் தேடுகிறோமோ…

2௦17 – நியூ இயர் டே! Continue reading “எதைத் தேடுகிறோமோ…”

சும்மா அதிர்தில்ல!

ராகா பேச ஆரம்பித்து விட்டார் … நான் எழுத ஆரம்பித்து விட்டேன் ….

சும்மா அதிருதில்ல …. (நில) நடுக்கம்தேன்.
சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிதாம்… சரிதான்…
ஆனால் எழுதுவது கடினமாகத்தான் இருக்கிறது.
இன்னும் பயிற்சி தேவையோ?