அண்ணன் என்னடா… தம்பி என்னடா…

ஸ்டாலின்: தமிழக அரசியலில் ஒரு வித்தியாசமான தலைவர். மக்களிடம் அதிகம் கெட்டப்பெயர் வாங்காமல் ஒரு கிளீன் இமேஜுடன் இருப்பது அதிசயம்.  Continue reading “அண்ணன் என்னடா… தம்பி என்னடா…”

Advertisements

எதைத் தேடுகிறோமோ…

2௦17 – நியூ இயர் டே! Continue reading “எதைத் தேடுகிறோமோ…”

தொட்டது சுட்டது – 1

சந்தேகம் சரிதான்! Continue reading “தொட்டது சுட்டது – 1”

2௦16 – அரசியல் ரவுண்டப்

வெற்றிடம்

தனக்குப் பின் யார் என்பதை அறிவிக்காமல் வெற்றிடத்தை ஏன் உருவாக்குகிறார்கள் தலைவர்கள்? அரசியல் தந்திரமோ?  Continue reading “2௦16 – அரசியல் ரவுண்டப்”

சும்மா அதிர்தில்ல!

ராகா பேச ஆரம்பித்து விட்டார் … நான் எழுத ஆரம்பித்து விட்டேன் ….

சும்மா அதிருதில்ல …. (நில) நடுக்கம்தேன்.
சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிதாம்… சரிதான்…
ஆனால் எழுதுவது கடினமாகத்தான் இருக்கிறது.
இன்னும் பயிற்சி தேவையோ?